Đăng nhập tài khoản

Địa chỉ truy cập cửa hàng
vipnet.vn
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tặng 3 tháng sử dụng cho gói bất kỳ
SẢN PHẨM CỦA VISHOP
Hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu quý khách

 

VISTAND
190.000 đ
Thanh toán – 12 tháng
Chi nhánh – 02
Tài khoản – không giới hạn
 • Bán hàng
 • Nhập hàng
 • Xuất hàng
 • Kiểm hàng
 • Thiết lập giá
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Đồng bộ dữ liệu lên Cloud
 • App IOS, Android
VIPRO
490.000 đ/tháng
Thanh toán – 6 tháng
Chi nhánh – không giới hạn
Tài khoản – không giới hạn
 • Kế thừa bản ViStand
 • Nhập hàng thông minh
 • Bán hàng thông minh
 • Thiết lập chiến dịch
 • Tùy chọn gửi sms, email khách hàng
 • Tích hợp web online
 • Xử lý thông minh đơn hàng online
 • Tích hợp cổng thanh toán, vận chuyển
VISCUS
Thỏa thuận
Tùy chọn
Tùy chọn
Tùy chọn
 • Tất cả những điều tuyệt vời ViPro
 • Tùy chọn nghiệp vụ, chức năng cho từng yêu cầu dịch vụ
 • Tùy chọn cài đặt, triển khai trong mô hình mạng nội bộ.
 • Phù hợp cho siêu thị, nhà hàng, khách sạn.
Vishop đồng hành kinh doanh cùng bạn