Inside VISHOP
Khám phá bí mật tạo nên sức mạnh nền tảng kỹ thuật của ViShop

Hệ thống điều hành kinh doanh VISHOP

TỔNG QUAN
  • Doanh thu: Trang home quản lý cho biết các thông tin cơ bản nhanh chóng doanh thu, lợi nhuận, khách hàng, đối tác..
  • Biểu đồ: So sánh nhanh chóng tình hình kinh doanh với kỳ trước.
  • Lịch sử: Người quản lý nhanh chóng biết được những hoạt động gần đây nhất diễn ra trong hệ thống của mình.
  • Những việc cần làm: Modul này như cuốn sổ tay điện tử dành cho mọi người note lại những việc cần làm, hoặc có thể giao việc online..
Trang tổng quan báo cáo
bao-cao-tai-chinh4
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được thiết kế đầy đủ, chính xác. Các nghiệp vụ về kế toán bán hàng, kế toán kho được thể hiện đầy đủ và chi tiết.

Modul báo cáo có thể in, có thể kết xuất file excel hay pdf tăng tính linh hoạt khi kết nối số liệu với các phàn mềm kế toán khác.

TRẢI NGHIỆM NHANH CHÓNG TRÊN SMARTPHONE
  • Báo cáo:Thao tác xem báo cáo nhanh chóng theo ngày, theo tuần, theo tháng… chỉ đơn giản bằng one-click.
  • Tìm kiếm: Nhanh chóng tìm kiếm đươc thông tin về đơn hàng cần thiết.
  • Thao tác: UX được thiết kế trên nghiên cứu kỹ lưỡng và khoa học thói quen của người sử dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất
  • Liên lạc: Các thao tác gửi mail, gọi điện, sms nhanh chóng tích hợp với các tiện ích của smartphone.
app.phone1-300-580
Vishop đồng hành kinh doanh cùng bạn